1068 Budapest, Dózsa György út 86/b. +36 13519483 +36 13519485 korhazi@mgyk.hu oktatás

Közös állásfoglalás az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatásról szóló 33/2024. (II.22.) kormányrendeletről

A Magyar Közlöny 2024. évi 19. számában február 22-én jelent meg a Kormány 33/2024. (II.22.) Korm. rendelete az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatásról. A rendelet előzményeként a 2023. évi LIII. törvény 2023. július 7-i hatályba lépéssel módosította a gyógyszergazdaságossági törvényt, amely az állami fenntartású fekvőbeteg-ellátást végző intézmények részére előírta az „egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatás” alapfeltételeit. E szerint az intézeti gyógyszerellátást valamennyi állami fenntartású fekvőbeteg gyógyintézetben és az önként csatlakozó nem állami fenntartású fekvőbeteg gyógyintézetekben „projekttársaság” veszi át „hirdetménnyel induló Kbt. szerinti eljárás” után. A törvénymódosítás a rendeleti szintű részletszabályok megalkotására a Kormányt hatalmazta fel.

1. A törvénymódosítást és a Kormányrendelet-tervezetet a Kamara, a Kamara Kórházi-Klinikai Gyógyszerészi és az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete, a Szakmai Kollégium Lakossági Gyógyszerellátási és Kórházi-Klinikai Tagozata, valamint a Kórházszövetség 2023. nyarán hivatalos dokumentumokban kifogásolta és számos részében megalapozatlannak, indokolatlannak és kockázatosnak értékelte.

2. A fenti állásfoglalásokról a továbbiakban sem a Kamarával, sem a Kamara Kórházi-Klinikai, sem az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetével, sem a Kórházszövetséggel egyeztetés nem volt, álláspontunk figyelmen kívül hagyásának indokáról a Kamara értesítést nem kapott.
...
Az állásfoglalás teljes szövege itt olvasható: Közös állásfoglalás az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatásról szóló kormányrendeletről

Előzmények:
- Az MGYK véleménye az "Egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatásról" című kormányrendelet-tervezetről (2023.08.22)

- A Magyar Gyógyszerészi Kamara Kórházi-Klinikai Területi Szervezete álláspontja az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatásról szóló kormányrendelet tervezetéről (2023.08.17)

- Magyar Gyógyszerésztudományi Karok vezetőinek rendeletmódosítással kapcsolatos állásfoglalása (2023.07.31)

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége és a Területi Elnökök Értekezlete közös állásfoglalása a kórházi gyógyszerellátás kiszervezéséről (2023.07.24)

- 2023.02.26. -